środa, 19 października 2016

Mężczyzno, wyjmij telefon z kieszeni

[źródło zdjęcia]

Mimo iż istnieją coraz większe obawy dotyczące działania promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe, większość z nas i tak nosi je w kieszeni spodni. Jest to wygodne i zapewnia łatwy dostęp do urządzenia, które ma coraz większą liczbę przydatnych funkcji i nie powoduje przecież żadnych widocznych szkód. Nowe badania przekonują jednak, że zwłaszcza mężczyźni powinni znaleźć dla telefonu inne miejsce.

Szacuje się, że w niektórych krajach europejskich (na przykład w Niemczech, Danii czy we Włoszech) liczba użytkowanych telefonów komórkowych jest dwukrotnie większa od liczby mieszkających tam ludzi. Rzetelne informacje dotyczące wpływu emitowanego przez nie promieniowania na nasze zdrowie są więc jak najbardziej potrzebne.

Australijscy naukowcy z Uniwersytetu Newcastle przeanalizowali niemal 30 badań naukowych dotyczących wpływu promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej (RF-EMR) na męski układ rozrodczy. Okazało się, że aż 21 spośród opublikowanych wyników przemawia za jego szkodliwością. Analiza obejmowała dane dotyczące niemal 1500 próbek nasienia. Stwierdzono w niej, że długotrwałe noszenie telefonu w przedniej kieszeni spodni wpływa na obniżenie ruchliwości plemników (o 8%), ich żywotności (o 9%), a przede wszystkim powoduje generowanie wolnych rodników (ROS), co z kolei uszkadza plemnikowe DNA. Męskie komórki rozrodcze są komórkami wysoko wyspecjalizowanymi, szczególnie wrażliwymi na działanie ROS. Ponadto szkodliwy wpływ na jakość nasienia ma niewątpliwie ciepło generowane przez urządzenie.

Zagadnienie wymaga jeszcze zbadania, ponieważ naukowcy do tej pory nie wiedzą, jaki jest dokładny mechanizm działania promieniowania niejonizującego na komórki ludzkiego ciała. Poza połączeniem działanie – skutek nie odnaleziono więc bezpośrednich dowodów, przez co część badaczy uważa, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że telefony komórkowe są szkodliwe dla męskiej płodności. Warto jednak zachować ostrożność. W 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia zakwalifikowała promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe do kategorii 2B, czyli do czynników „mogących wywoływać nowotwór”.
środa, 12 października 2016

Stanowisko w sprawie proponowanej nowelizacji dotyczącej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro

Zdjęcia: Zieba Clinic

22 września do dalszych prac został skierowany projekt zmian w przepisach dotyczących leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Aktualnie kwestie te są regulowane poprzez ustawę o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015. Proponowane zmiany zostały co prawda odrzucone 6 października na skutek wycofania poparcia nowelizacji przez niektórych posłów, jednakże chcielibyśmy przedstawić omówienie zagrożeń dla pacjentów, jakie by się pojawiły, gdyby proponowane modyfikacje udało się jednak wprowadzić.

Zagrożenia te zostały dokładnie omówione w Stanowisku Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian w sprawie projektu ustawy o ochronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro. Jest to stanowisko poparte przez towarzystwa medyczne, kliniki leczenia niepłodności oraz inne organizacje i podmioty pragnące wesprzeć pacjentów dotkniętych niepłodnością.
  • ograniczenie liczby zapładnianych oocytów do jednego spowoduje drastyczny spadek skuteczności leczenia (4-9%) oraz narazi pacjentki na konieczność przechodzenia wielokrotnych stymulacji hormonalnych oraz powtarzających się inwazyjnych punkcji jajnika. Specyfika ludzkiego rozrodu powoduje bowiem, ze jedynie ok. 30% zarodków, zarówno w warunkach in vivo jak i in vitro, ma szanse rozwinąć się w ciążę i skutkować urodzeniem dziecka.
  • sztywne wyznaczenie czasu transferowania zarodków na okres maksymalnie 72 godzin od momentu zapłodnienia komórek jajowych nie ma żadnego uzasadnienia medycznego i nie skutkuje wyższą skutecznością ani bezpieczeństwem prowadzonej terapii. Co więcej, stosowanie indywidualnie dobranych w tym zakresie rozwiązań po wcześniejszym uwzględnieniu wszystkich okoliczności, jest uznaną praktyką, mającą na celu uzyskanie jak najlepszego efektu terapeutycznego.
  • zakaz kriokonserwacji zarodków, będący bezpośrednią konsekwencją zapisu o konieczności ich transferowania w ciągu 72 godzin, stoi w sprzeczności z wiedzą i osiągnięciami nowoczesnej medycyny, a w niektórych sytuacjach naraża ja na ryzyko obumarcia. Projektodawca zdaje się całkowicie ignorować fakt, iż mrożenie zarodków ma na celu zabezpieczenie ich potencjału rozwojowego na przyszłość i dokonuje się bez żadnego uszczerbku dla nich samych. Ostatnie zalecenia towarzystw medycyny rozrodu sugerują transfery zarodków poddanych wcześniej kriokonserwacji w cyklach nieobciążonych intensywną stymulacją hormonalną, co przekłada się pozytywnie na późniejszy dobrostan matki i dziecka.
  • zmiana obowiązującej obecnie definicji zarodka
    Proponowana w nowelizacji zmiana definicji zarodka zakłada, iż zarodek jest dzieckiem i zmienia jego dotychczasowy status prawny na potrzeby leczenia niepłodności zaawansowanymi metodami: „zarodek – dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej". Jednocześnie projekt nawiązuje do kodeksu karnego, art. 157a, którego paragraf 1 brzmi: „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” . W świetle powyższego istnieje niebezpieczeństwo, że w przypadku niepowodzenia zabiegu in vitro na etapie procedur laboratoryjnych, lekarze i embriolodzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
Z pełną treścią Stanowiska można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Nasz Bocian, które już od 14 lat jako organizacja pacjencka reprezentuje środowisko osób niepłodnych w Polsce.
środa, 5 października 2016

Zalety porannych mdłości w ciąży

[źródło obrazka]
Pomimo nieprzyjemnych doznań, które towarzyszą wielu przyszłym mamom zwłaszcza w początkowym okresie, poranne mdłości są prawidłowym elementem dobrze rozwijającej się ciąży. Skarży się na nie około 50% ciężarnych, z czego u części występują także wymioty, a u 1 kobiety na 100 dolegliwości są tak ciężkie, że wymagają hospitalizacji. Zazwyczaj zaczynają ustępować w czwartym miesiącu ciąży, chociaż niektóre panie skarżą się na ich występowanie aż do czasu rozwiązania.

Przyczyny porannych mdłości w ciąży są dyskutowane od lat. Jako winowajców niezmiennie wskazuje się hormony takie jak estrogeny, progesteron oraz gonadotropina kosmówkowa, których poziom zmienia się po poczęciu. Jeżeli chodzi o sens występowania tych nieprzyjemnych dolegliwości, wskazuje się na teorię, iż mają one zniechęcać kobietę do spożywania pokarmów, które mogą stanowić ryzyko dla rozwijającego się płodu. Potwierdza to fakt największego nasilenia objawów mniej więcej w trzecim miesiącu ciąży, kiedy to płód jest najbardziej wrażliwy na działanie różnych toksyn.

Ogólnie rzecz biorąc, poranne mdłości są więc uznawane za oznakę prawidłowo rozwijającej się ciąży. Jednakże dotąd brak było wystarczających dowodów naukowych na całkowite poparcie tej tezy. W ostatnim czasie naukowcy z NICHD (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development) opublikowali wyniki badań, dotyczących tego zagadnienia.

Powiązali oni występowanie porannych mdłości z obniżonym ryzykiem poronienia. Analiza danych zebranych wśród niemal 800 ciężarnych kobiet wykazała, że panie, u których wystąpiły nudności lub wymioty były o 50-75% mniej narażone na poronienie niż ciężarne, które nie skarżyły się na te dolegliwości. Podsumowując, poranne mdłości wydają się świadczyć o dobrze rozwijającej się ciąży i mieć charakter ochronny. Dokładne wyjaśnienie tego działania będzie zapewne przedmiotem dalszych badań.
piątek, 23 września 2016

Nieudane leczenie niepłodności nie przekreśla szans na naturalne zajście w ciążę

[źródło zdjęcia]

Istnieje wiele metod leczenia niepłodności, a ich wybór zależy od zdiagnozowanych przyczyn problemów z zajściem w ciążę oraz innych czynników dotyczących obojga partnerów. Są to metody obejmujące terapie od naturalnych, wspomagających, poprzez leczenie farmakologiczne, po stosowanie zabiegów rozrodu wspomaganego, takich jak inseminacja oraz zapłodnienie in vitro. Niestety leczenie nie zawsze kończy się sukcesem i zajściem w ciążę.

Często jest to przyczyna rezygnacji i utraty wiary w to, że zajście w ciążę w ogóle będzie możliwe. Na szczęście okazuje się, że nawet po niepowodzeniach leczenia za pomocą metody uważanej za najskuteczniejszą, czyli zapłodnienia pozaustrojowego, szanse na sukces pozostają.
Dane opublikowane w czasopiśmie Human Fertility przez brytyjskich naukowców wskazują, że 3 na 10 kobiet zachodzi naturalnie w ciążę po wcześniejszych nieudanych próbach leczenia metodą zapłodnienia in vitro.

Dane zostały zebrane od niemal 500 par, które przekazywały informacje na temat swojego leczenia, jego rezultatów oraz dalszych starań o powiększenie rodziny i ich efektów za pośrednictwem strony internetowej. Okazało się, że 87% ciąż pojawiło się do dwóch lat od zakończenia leczenia, reszta do 6 lat od rezygnacji z terapii.

Lekarze ginekolodzy, którzy przeprowadzili tę analizę mają nadzieję, że wyniki które otrzymali dadzą nadzieję parom, które przeszły nieudane próby leczenia niepłodności i przestali wierzyć w to, że zostaną rodzicami.
środa, 14 września 2016

Termin porodu w ciąży bliźniaczej

[źródło zdjęcia]
Wystąpienie komplikacji dotyczących przebiegu ciąży i porodu jest bardziej prawdopodobne w przypadku ciąży mnogiej niż pojedynczej. Dlatego też, w celu uniknięcia groźnych powikłań, ciąże mnogie, nawet te przebiegające prawidłowo, są często rozwiązywane przed terminem. Według różnych zaleceń ma to miejsce najczęściej pomiędzy 34 – 37 tygodniem w przypadku ciąży mnogiej jednokosmówkowej oraz pomiędzy 37 – 39 tygodniem w przypadku ciąży mnogiej dwukosmówkowej.

W ostatnim czasie międzynarodowy zespół specjalistów postanowił zweryfikować te zalecenia. W tym celu przeanalizował wyniki 32 badań naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, które obejmowały 35 171 ciąż mnogich. Były to ciąże bliźniacze niepowikłane. Zwrócono uwagę na związek terminu porodu z występowaniem poronień oraz śmierci noworodków. Celem było określenie zalecanego czasu rozwiązania ciąży bliźniaczej, który zmniejszałby ryzyko wystąpienia tych powikłań, ale jednocześnie nie był zagrożeniem ze względu na zbyt wczesne zakończenie ciąży. Specjaliści określili to jako ”watchful waiting”, czyli „baczne czekanie”.

Okazało się, że w przypadku ciąż dwukosmówkowych ryzyko śmierci płodu lub noworodka utrzymywało się na stałym poziomie do 37 tygodnia ciąży. Jednakże poród późniejszy o jeden tydzień wiązał się ze wzrostem tego ryzyka o 8,8 przypadków na 1000 ciąż i porodów.

W przypadku ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych, ryzyko śmierci płodu/noworodka wydaje się być zwiększone w przypadku rozwiązania ciąży później niż w jej 36 tygodniu, ale naukowcy podkreślili, że ten temat wymaga jeszcze bardziej szczegółowych badań i analizy większej ilości danych.

Choć ciąża mnoga często bywa źródłem wielu wyzwań i niepokoju zarówno dla przyszłych rodziców, jak i dla ich lekarzy, nie wszystkie wyniki badań naukowych dostarczają powodów do zmartwień. W ostatnim czasie badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle donieśli, że bliźnięta, zwłaszcza jednojajowe żyją dłużej, za sprawą efektu ochronnego, który daje im wsparcie społeczne brata bliźniaka lub siostry bliźniaczki.